Rafał Wiliński

Poznajmy się.

  • Senior Associate w Dziale Korporacyjnym i M&A Kancelarii
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 r. adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie
  • specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, metodologii konstruowania kontraktów gospodarczych oraz kompleksowej obsługi transakcji fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions) i inwestycji typu Venture Capital oraz Private Equity na rynku krajowym i zagranicznym, w tym w szczególności strukturyzacji prawnej transakcji / inwestycji oraz przygotowywania dokumentacji transakcyjnej / inwestycyjnej, z zastosowaniem indywidualnie dostosowanych specjalistycznych mechanizmów kontraktowych
  • ekspert w dziedzinie prowadzenia specjalistycznych badań prawnych typu due diligence oraz vendor due diligence na potrzeby potencjalnych inwestorów oraz zbywców jak i nabywców podmiotów gospodarczych
  • ekspert w dziedzinie prowadzenia negocjacji umów transakcyjnych oraz umów inwestycyjnych
  • posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego w zakresie reorganizacji struktur właścicielskich, w tym w szczególności nietypowych połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych oraz innych zmian korporacyjnych, zarówno w spółkach osobowych jak i kapitałowych
  • doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym w sporządzaniu oraz negocjowaniu umów handlowych / kontraktów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie interesu prawnego klientów, poprzez zastosowanie nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, postanowień oraz klauzul kontraktowych
  • biegle posługuje się prawniczym językiem angielskim

powiązane artykuły.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Recommended
for business.