Rafał Wiliński

  • senior Associate w Dziale Korporacyjnym i M&A Kancelarii
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 r. adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie
  • specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, metodyki konstruowania kontraktów gospodarczych oraz kompleksowej obsługi transakcji fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions) i inwestycji typu Venture Capital oraz Private Equity na rynku polskim (prywatnym oraz publicznym) i zagranicznym, w tym w szczególności strukturyzacji prawnej transakcji / inwestycji oraz przygotowywania dokumentacji transakcyjnej z zastosowaniem specjalistycznych mechanizmów kontraktowych indywidualnie dostosowanych do specyfiki poszczególnej transakcji
  • ekspert w dziedzinie prowadzenia specjalistycznych badań prawnych typu due diligence oraz vendor due diligence na potrzeby potencjalnych zbywców jak i nabywców podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia negocjacji umów transakcyjnych
  • posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego w zakresie reorganizacji struktur właścicielskich, w tym nietypowych połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych oraz innych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych
  • doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym w sporządzaniu oraz negocjowaniu umów handlowych / kontraktów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie interesu prawnego klienta poprzez zastosowanie nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, postanowień oraz klauzul umownych
  • biegle posługuje się prawniczym językiem angielskim

Języki

Polski
Angielski