Sukces Klienta RKKW: Sąd zakazuje działalności konkurencyjnej na czas procesu

30 kwietnia 2020

W imieniu naszego Klienta – funduszu inwestycyjnego inwestującego w nowoczesne spółki technologiczne wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń Klienta o nakazanie zaniechania działalności konkurencyjnej (przed wszczęciem procesu).  Klient zainwestował w spółkę z branży druku 3D. Inwestycja związana była z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz przygotowaniem komercjalizacji innowacyjnego urządzenia do zastosowania w druku 3D. W umowie inwestycyjnej każdy z dotychczasowych wspólników zobowiązał się do zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej (w tym także w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniem o identycznych funkcjonalnościach). Jeden ze wspólników poróżnił się ze spółką i złamał ten zakaz. Bazując na informacjach zgromadzonych w spółce, niezależnie i niemal równolegle ze spółką, rozpoczął oferowanie na rynku takiego samego urządzenia. Działalność ta negatywnie wpływała na plany spółki, która liczyła na komercjalizację urządzenia na zasadach wyłączności.

 

Udzielając zabezpieczenia, Sąd uznał, że wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie, jak też ma interes prawny w zabezpieczeniu. Sąd za dopuszczalne uznał – w ramach swobody umów – związanie się zakazem konkurencji. Zaoferowane dowody – zdaniem Sądu – świadczą o naruszeniu tego zakazu. Jak wskazał Sąd: „Umowa inwestycyjna oraz zawarty w niej zakaz konkurencji, ma charakter terminowy, uprawnionemu przysługuje zatem wymagalne roszczenie materialnoprawne zmierzające do wykonania zobowiązania w naturze, poprzez powstrzymywanie się przez obowiązanego od działań, niezależnie od roszczenia o zapłatę kar umownych za naruszenie zakazu konkurencji.” W zakresie istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, Sąd wskazał, że „działalność obowiązanego utrudnia osiągnięcie sukcesu ekonomicznego przez rzeczoną spółkę, a tym samym utrudnia zwrot kapitału i osiągnięcie zysku przez uprawnionego jako inwestora. Ewentualna ochrona, którą otrzyma uprawniony w przypadku pozytywnego dla niego zakończenia sporu z obowiązanym, zważywszy na dotychczasowe postępowanie obowiązanego naruszającego zakaz konkurencji bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, ignorowanie wezwań do zaprzestania prowadzenia działalności konkurencyjnej (…), może być spóźniona.

 

Warto zatem dochodzić roszczenia o nakazanie zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej, zwłaszcza, że uprawniony może otrzymać natychmiastową ochronę. W praktyce poprzestaje się często na dochodzeniu kar umownych za naruszenie zakazu. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak wystarczające.

 

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne, nieprawomocne. Sprawa główna jest w toku.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Staniaszek.

 

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej