Sąd wstrzymuje wykonalność wyroku na wniosek RKKW

3 lutego 2021

Od klienta RKKW zasądzono prawomocnie kwotę ponad 17 mln zł. Druga strona wniosła o nadanie klauzuli wykonalności, aby rozpocząć egzekucję. Wszystko to działo się zanim sąd sporządził uzasadnienie wyroku.

 

RKKW wystąpiło o wstrzymanie rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli do czasu sporządzenia uzasadnienia, a po jego otrzymaniu w ciągu kilku dni złożyło wniosek o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił wniosek i wstrzymał wykonalność wyroku do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego.

 

Sprawa pokazuje, że do wstrzymania wykonalności prawomocnego wyroku nie jest potrzebne wniesienie skargi kasacyjnej. Dla ochrony interesów klienta niezbędne było szybkie działanie. Opracowanie i przygotowanie strategii bezpośrednio po niekorzystnym wyroku pozwoliło klientowi na uniknięcie egzekucji i spokojne przygotowanie skargi kasacyjnej.

 

Klienta w tej sprawie reprezentują radcowie prawni Damian DworekPiotr Frelak.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej