Sąd wstrzymuje wykonalność wyroku na wniosek RKKW

3 lutego 2021

Od klienta RKKW zasądzono prawomocnie kwotę ponad 17 mln zł. Druga strona wniosła o nadanie klauzuli wykonalności, aby rozpocząć egzekucję. Wszystko to działo się zanim sąd sporządził uzasadnienie wyroku.

 

RKKW wystąpiło o wstrzymanie rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli do czasu sporządzenia uzasadnienia, a po jego otrzymaniu w ciągu kilku dni złożyło wniosek o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił wniosek i wstrzymał wykonalność wyroku do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego.

 

Sprawa pokazuje, że do wstrzymania wykonalności prawomocnego wyroku nie jest potrzebne wniesienie skargi kasacyjnej. Dla ochrony interesów klienta niezbędne było szybkie działanie. Opracowanie i przygotowanie strategii bezpośrednio po niekorzystnym wyroku pozwoliło klientowi na uniknięcie egzekucji i spokojne przygotowanie skargi kasacyjnej.

 

Klienta w tej sprawie reprezentują radcowie prawni Damian DworekPiotr Frelak.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej