Klient RKKW wygrywa spór o większościowy pakiet akcji

Wyrokiem z 3 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił w całości roszczenie Klienta RKKW (spółki z branży automotive) o ustalenie, że jest akcjonariuszem z większościowego pakietu akcji innej spółki z tej samej branży.

 

Klient RKKW zawarł z kilkoma akcjonariuszami jednej ze spółek warunkowe umowy sprzedaży akcji. Jeden ze sprzedających będący jednocześnie prezesem zarządu spółki, której akcje były przedmiotem transakcji, zaraz po podpisaniu umowy zaczął kwestionować jej ważność i skuteczność. W rezultacie wieloletniego i złożonego sporu Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok oddalający roszczenie tego sprzedającego o wydanie mu dokumentów akcji. Wyrok ten nie zakończył jednak sporu, gdyż sprzedający starał się podważyć ważność umów z pozostałymi zbywcami akcji, a jednocześnie uznawał, że nie został w sposób skuteczny odwołany z zarządu tej spółki.

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach badał zasadność roszczenia Klienta RKKW o ustalenie, że jest większościowym akcjonariuszem tej spółki, w tym z akcji, których wydania domagał się jeden ze sprzedających. Pozwanymi w sprawie byli spółka oraz wszyscy zbywcy akcji, z których część ostatecznie uznała roszczenie.  W wyroku z 3 marca 2021 r. Sąd uwzględnił w całości powództwo Klienta RKKW. Sąd uznał się związany motywami rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a jednocześnie stwierdził, że wyrok ten ani uznanie roszczenia przez niektórych pozwanych w tej sprawie nie wpływa  na ocenę interesu prawnego w ustaleniu.

 

Sprawę prowadzili radcowie prawni Dariusz Kulgawczuk oraz Konrad Oleszczuk.

Wyrok jest nieprawomocny.

czytaj także.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej