Aktualności

/ Aktualności

19 marca 2021

Klient RKKW wygrywa spór o większościowy pakiet akcji

Wyrokiem z 3 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił w całości roszczenie Klienta RKKW (spółki z branży automotive) o ustalenie, że jest akcjonariuszem z większościowego pakietu akcji innej spółki z tej samej branży.

 

Klient RKKW zawarł z kilkoma akcjonariuszami jednej ze spółek warunkowe umowy sprzedaży akcji. Jeden ze sprzedających będący jednocześnie prezesem zarządu spółki, której akcje były przedmiotem transakcji, zaraz po podpisaniu umowy zaczął kwestionować jej ważność i skuteczność. W rezultacie wieloletniego i złożonego sporu Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok oddalający roszczenie tego sprzedającego o wydanie mu dokumentów akcji. Wyrok ten nie zakończył jednak sporu, gdyż sprzedający starał się podważyć ważność umów z pozostałymi zbywcami akcji, a jednocześnie uznawał, że nie został w sposób skuteczny odwołany z zarządu tej spółki.

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach badał zasadność roszczenia Klienta RKKW o ustalenie, że jest większościowym akcjonariuszem tej spółki, w tym z akcji, których wydania domagał się jeden ze sprzedających. Pozwanymi w sprawie byli spółka oraz wszyscy zbywcy akcji, z których część ostatecznie uznała roszczenie.  W wyroku z 3 marca 2021 r. Sąd uwzględnił w całości powództwo Klienta RKKW. Sąd uznał się związany motywami rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a jednocześnie stwierdził, że wyrok ten ani uznanie roszczenia przez niektórych pozwanych w tej sprawie nie wpływa  na ocenę interesu prawnego w ustaleniu.

 

Sprawę prowadzili radcowie prawni Dariusz Kulgawczuk oraz Konrad Oleszczuk.

Wyrok jest nieprawomocny.

Mogą Cię zainteresować: