Klient RKKW uzyskał od obowiązanego 2 mln zł kary za nieprzestrzeganie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

20 grudnia 2019

Sąd Rejonowy w Mikołowie nakazał obowiązanemu zapłatę na rzecz Klienta RKKW sumy pieniężnej w wysokości 2 mln zł za czterokrotne naruszenie przez niego zakazów określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej udzielił Klientowi RKKW zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności złożonej przez Niego oferty kupna akcji jednej ze spółek poprzez m.in. zakazanie obowiązanemu posługiwania się przed organami, urzędami i osobami, których może dotyczyć, oświadczeniem o przyjęciu tej oferty (tj. oświadczeniem mającym prowadzić do zbycia na rzecz Klienta RKKW wspomnianych akcji). Ponadto, Sąd zagroził obowiązanemu zapłatą sumy pieniężnej w wysokości 0,5 mln zł za każdy przypadek naruszenia postanowienia.

Obowiązany nie zastosował się do nałożonych na niego obowiązków i wbrew orzeczeniu Sądu podjął szereg działań w celu przyjęcie oferty kupna (czyli sprzedaży akcji na rzecz Klienta RKKW).

W konsekwencji tych okoliczności Klient RKKW wystąpił do Sądu Rejonowego w Mikołowie o nakazanie obowiązanemu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie postanowienia o zabezpieczeniu. Sąd ustalił cztery przypadki takiego naruszenia i zasądził łącznie 2 mln zł na rzecz Klienta RKKW, a ponadto zagroził nakazaniem zapłaty kwoty 0,5 mln zł za każdy kolejny przypadek naruszenia omawianych zakazów.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Piotr FrelakKonrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański.

Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej jest nieprawomocne.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej