Aktualności

/ Aktualności

18 maja 2022

Konferencja „Odpowiedzialność członków zarządu” 30-31 maja 2022 r.

Podczas 2-dniowego wydarzenia znakomici prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karnoskarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

 

Konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

 

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych
 • Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady nadzorczej?
 • Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego i karnego
 • Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o upadłość?
 • Wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
 • Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
 • Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • Redukcja ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej
 • Za jakie naruszenia grozi kara menadżerom w postępowaniach Prezesa UOKIK?
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O
 • Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

W spotkaniu weźmie udział m.in. Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz współautor największej od 20 lat Nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

 

Więcej informacji: Odpowiedzialność członków zarządu – konferencje – pb.pl

Mogą Cię zainteresować: