Klauzula MAC w umowie inwestycyjnej

10 listopada 2020

Klauzula MAC (material adverse change) czasem spotykana jako klauzula MAE (material adverse effect) to mechanizm prawny używany w celu ograniczenia ryzyka i niepewności transakcji dla kupujących i sprzedających. Jeśli chodzi o umowy inwestycyjne klauzula ta znajduje swoje zastosowanie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zamknięcia transakcji. Klauzula zaistnienia istotnej, niekorzystnej zmiany określa warunki, które mogą dać kupującemu prawo do odstąpienia od zawartej już umowy. Klauzula określa zdarzenia, które w negatywny sposób wpływa na działalność podmiotu będącego przedmiotem transakcji, jego majątek lub wyniki finansowe.

 

Jak wygląda taka klauzula?

 

W ramach transakcji klauzule MAC są często i mocno negocjowane. Zasadniczo ich struktura składa się z przyjmowanej przez strony definicji oraz listy wykluczeń – zdarzeń, które nie będą przez strony kwalifikowane jako istotne niekorzystne zmiany. Jednakże nie ma jednego wzoru czy sposobu zapisu takiej klauzuli, dlatego bywają one zarówno dość ogólne jak i bardzo szczegółowe.

 

Co powinna zawierać dobra klauzula zaistnienia istotnej, niekorzystnej zmiany?

 

To oczywiście zależy od tego, po której stronie stołu jesteśmy. Będąc doradcą sprzedawcy zarekomendujemy usunięcie z umowy klauzuli MAC lub ograniczenie zakresu jej stosowania w największym możliwym zakresie. Dodatkowo będziemy chcieli zdefiniować klauzulę w taki sposób, aby jej interpretacja była jednoznaczna i nie budziła wątpliwości co do zakresu.

 

Jeśli naszym klientem będzie kupujący, historia wyglądać będzie zupełnie inaczej, a klauzule będziemy formułować w możliwie szeroki i generalny sposób, tak aby była jak najlepszą ochroną interesów nabywcy.

 

Wskazać należy, że klauzula MAC ma ogromne znaczenie dla umów transakcyjnych i w znaczący sposób kształtuje sytuację stron. Dlatego też tak istotne jest, by została dobrze skonstruowana i chroniła interesy nasze bądź naszego klienta.

 

Autorem wpisu jest radca prawny Monika Ciechomska, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

***

Jeśli macie Państwo więcej pytań dotyczących korzystania z klauzuli MAC lub poszukujecie Państwo pomocy w negocjowaniu umowy inwestycyjnej – zapraszamy do kontaktu: monika.ciechomska@rkkw.pl.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej