Kolejny sukces Klienta RKKW – tysiące produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego wycofanych ze sprzedaży z zagranicznych platform

27 lipca 2021

Kancelaria RKKW doprowadziła do usunięcia z zagranicznych platform sprzedażowych ofert blisko 10 tys. produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do twórczości Artysty jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Kancelaria RKKW jest zaś wyłącznym reprezentantem Muzeum w sprawach naruszeń praw autorskich.

 

Produkty opatrzone były cyfrowymi reprodukcjami dzieł Z. Beksińskiego bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu, jakim jest Muzeum. Zgodnie z treścią przepisów uprawnieni korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję tych dzieł. Oferty zostały usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wezwań wskazujących na naruszenie praw autorskich.

 

Muzeum było reprezentowane przez radców prawnych – dr. Radosława Kwaśnickiego oraz Anetę Pankowską – partnerów w Kancelarii RKKW. W sprawie uczestniczył także prawnik Łukasz Gil.

 

„Kolejna skuteczna interwencja kancelarii RKKW stanowi bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że działania prawne, prowadzone w imieniu Muzeum Historycznego w Sanoku przynoszą pożądane efekty. Pozostaje wyrazić nadzieję, że będzie to przestroga dla nieuczciwych graczy na rynku. Staje się oczywiste, że każde nielegalne działanie może spotkać się z szybką i zdecydowaną akcją” – Jarosław Serafin, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej