Kwalifikacje

• 2019 r. – magister Prawa w Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego
• 2020 r. – magister Kulturoznawstwa – wiedzy o kulturze, specjalizacja: Teatr, performans, widowisko w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude)

Języki

• polski ojczysty
• angielski biegły
• francuski podstawowy
  • aktywność zawodową skupia wokół prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego
  • dotychczasową praktykę zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz jako doradca instytucji kultury
  • doradza klientom m. in. w sprawach z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
  • ma na swoim koncie prowadzenie autorskich warsztatów dla studentów aktorstwa poświęconych teatrowi z perspektywy prawa autorskiego

Moje specjalizacje