Sukces Klienta RKKW w sprawie stwierdzenia nieważności warunków zabudowy

11 października 2021

W postępowaniu przed organem II instancji w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Klient RKKW z sukcesem wdrożył przygotowaną przez RKKW strategię działania, która zakończyła się stwierdzeniem nieważności niekorzystnej decyzji o warunkach zabudowy.

 

Jeden z organów administracji publicznej wydał w niekorzystną dla Klienta RKKW decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta została utrzymana w mocy w ramach postępowania odwoławczego. RKKW przygotowała strategię działania, mająca na celu uchylenie tej decyzji. Na skutek wniesionego przez Klienta wniosku o stwierdzenie nieważności, decyzja o warunkach zabudowy została wyeliminowana z obrotu prawnego. Organ uznał, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana z rażącym naruszeniem prawa – błędy proceduralne popełnione w toku postępowania były tak duże, a przy tym miały charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, że obligowało to organ do stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy.

 

Klientowi w postępowaniu przed organami administracji publicznej doradzał r.pr. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW oraz r.pr. dr A. Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej