dr Adrian Sypnicki

  • specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych, w tym szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz nieruchomości
  • doradza klientom w uzyskaniu decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji, w szczególności w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska, a także z zakresu nabycia nieruchomości, co obejmuje również postępowania w przedmiocie wywłaszczenia oraz zwrotów nieruchomości, komunalizacji mienia oraz sprawy reprywatyzacyjne
  • reprezentował klientów w wielu skomplikowanych sprawach zarówno przed organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi
  • wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Prowadzi także szkolenia dotyczące prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami
  • autor licznych publikacji poświęconych procesowi inwestycyjno-budowlanemu oraz ochronie środowiska, w tym monografii pt. „Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym”.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Doktor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2018 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2013 r.

Członkostwo

  • OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski