Sukces Klienta RKKW w sporze o wyłączenie wspólnika

12 stycznia 2021

Klient RKKW, większościowy wspólnik sp. z o.o., działającej w branży handlowej, uzyskał zabezpieczenie roszczenia o wyłączenie drugiego wspólnika ze spółki. Co istotne, Sąd uznał, iż zasadne jest zawieszenie drugiego wspólnika na czas trwania procesu w wykonywaniu wszelkich praw korporacyjnych z jego udziałów.

 

Sąd został przekonany przez materiał dowodowy wskazujący na działalność konkurencyjną wyłączanego wspólnika oraz jego działania na szkodę spółki związane z możliwym sprzeniewierzeniem jej środków (obaj wspólnicy wchodzili jednocześnie w skład zarządu spółki i byli uprawnieni do jej jednoosobowej reprezentacji).

 

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania.

Decyzja Sądu wpisuje się w trafną linię orzeczniczą w sprawach o wyłączenie wspólników spółki z o.o., gdzie Sądy nie obawiają się udzielać nawet daleko idących zabezpieczeń de facto w celu ochrony spółki jako organizmu gospodarczego.” skomentował radca prawny Dariusz Kulgawczuk, partner Kancelarii RKKW, kierujący zespołem reprezentującym wspólnika.

 

W skład zespołu Kancelarii RKKW zaangażowanego w prace oprócz mec. Dariusza Kulgawczuka wchodziła adwokat Katarzyna Półtorak.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej