Katarzyna Półtorak

Kwalifikacje

Adwokat, 2019 r.
Magister prawa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2015 r.

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółek publicznych, jak również w opracowywaniu kompleksowej i wielopłaszczyznowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych,
  • Doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w szczególności wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,
  • Jej doświadczenie obejmuje również reprezentowanie interesów klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych (w tym zagranicznych) oraz mediacyjnych,
  • Zajmuje się bieżąca obsługą korporacyjną spółek kapitałowych,
  • Uczestniczy w negocjacjach umów oraz porozumień, dbając każdorazowo o należyte zabezpieczenie interesów klienta,
  • Autorka publikacji poświęconych analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego.

Moje specjalizacje