Katarzyna Półtorak

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • specjalizuje się w prawie procesowym, prawie cywilnym i prawie spółek,
  • doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Warszawie i Lublinie specjalizujących się w prawie procesowym;
  • autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych,
  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół sporów sądowych, prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w szczególności ochrony dóbr osobistych.
  • biegle posługuje się językiem angielskim, w tym angielską terminologią prawniczą.