Katarzyna Półtorak

  • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółek publicznych, jak również w opracowywaniu kompleksowej i wielopłaszczyznowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych
  • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w szczególności wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
  • jej doświadczenie obejmuje również reprezentowanie interesów klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych (w tym zagranicznych) oraz mediacyjnych
  • zajmuje się bieżąca obsługą korporacyjną spółek kapitałowych
  • uczestniczy w negocjacjach umów oraz porozumień, dbając każdorazowo o należyte zabezpieczenie interesów klienta
  • autorka publikacji poświęconych analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Adwokat, 2019 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2015 r.

Członkostwo

  • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski