Katarzyna Półtorak

 • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółek publicznych, jak również w opracowywaniu kompleksowej i wielopłaszczyznowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych
 • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w szczególności wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
 • jej doświadczenie obejmuje również reprezentowanie interesów klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych (w tym zagranicznych) oraz mediacyjnych
 • zajmuje się bieżąca obsługą korporacyjną spółek kapitałowych
 • uczestniczy w negocjacjach umów oraz porozumień, dbając każdorazowo o należyte zabezpieczenie interesów klienta
 • autorka publikacji poświęconych analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2023 r.
 • Radca prawny, 2023 r.
 • Adwokat, 2019 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2015 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski