Katarzyna Półtorak

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółek publicznych, jak również w opracowywaniu kompleksowej i wielopłaszczyznowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych
  • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w szczególności wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
  • jej doświadczenie obejmuje również reprezentowanie interesów klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych (w tym zagranicznych) oraz mediacyjnych
  • zajmuje się bieżąca obsługą korporacyjną spółek kapitałowych
  • uczestniczy w negocjacjach umów oraz porozumień, dbając każdorazowo o należyte zabezpieczenie interesów klienta
  • autorka publikacji poświęconych analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego
  • otrzymała wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2024 w dziedzinie Dispute resolution

powiązane artykuły.

Klient RKKW zawarł ugodę kończącą spór korporacyjny

6 kwietnia 2021

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wyłączenie wspólnika

12 stycznia 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Klient RKKW prawomocnie wygrywa spór o podwyższenie kapitału zakładowego

12 lipca 2023

Zobacz więcej

Rozwodnienie akcji spółki publicznej zatrzymane na wniosek Klienta RKKW

7 lipca 2021

Zobacz więcej

Recommended
for business.