Sukces Klienta RKKW – prawomocny wyrok w sporze o naruszenie renomy, naśladownictwo oraz nakłanianie klientów i kontrahentów

5 stycznia 2022

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości roszczenia przeciwko Klientowi RKKW, oparte na przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

O sprawie pisaliśmy tutaj: https://rkkw.pl/sukces/kolejny-klient-rkkw-wygrywa-spor-z-zakresu-nieuczciwej-konkurencji/.

 

Po przeprowadzeniu szerokiego postępowania dowodowego nie potwierdziły się zarzuty powoda dotyczące rzekomego  pasożytniczego korzystania z renomy przedsiębiorstwa powoda; rzekomego naśladownictwa produktów powoda, czy też rzekomego nakłania klientów oraz kontrahentów powoda do zaprzestania z nim współpracy. Drobiazgowe stanowisko Sąd przedstawił na niemal 30-stronicowym wyroku, szeroko przytaczając argumentację prezentowaną w sporze przez prawników RKKW.

 

Uzasadnienie Sądu I instancji na tyle przekonało stronę powodową, że odstąpiła ona od wniesienia apelacji. Tym samym wyrok stał się prawomocny.

 

Pełnomocnikiem Klienta w  sporze była radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej