Klient RKKW obronił się przed zabezpieczeniem roszczenia pieniężnego w wyniku zażalenia „poziomego”

15 czerwca 2020

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w kwocie 3.800.000,00 euro.

 

Klient RKKW był podwykonawcą w ramach realizacji projektu budowlanego, którego prawidłowe wykonanie zostało zabezpieczone poprzez ustanowienie na zlecenie generalnego wykonawcy gwarancji bankowej. W związku z niedokończeniem realizacji ww. projektu budowlanego inwestor wypowiedział umowę o roboty budowlane łączącą go z generalnym wykonawcą – przeciwnikiem procesowym Klienta RKKW, a następnie zrealizował gwarancję bankową. Wobec obciążenia kwotą gwarancji bankowej rachunku generalnego wykonawcy wystąpił on następnie przeciwko Klientowi RKKW z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia stanowiącego równowartość zrealizowanej przez inwestora gwarancji. Generalny wykonawca argumentował bowiem, że bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy o roboty budowlane, w związku z którą bank pobrał z jego rachunku kwotę gwarancji  było nienależyte wykonanie umowy podwykonawczej przez Klienta RKKW.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi początkowo wydał orzeczenie, w którym postanowił zabezpieczyć roszczenie przeciwnika Klienta RKKW o zapłatę kwoty 3.800.000,00 euro. Od wskazanego postanowienia zażalenie „poziome” wniosły obie strony postępowania. Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów ostatecznie uwzględnił argumentację Klienta RKKW i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

 

W postępowanie od samego początku zaangażowany był zespół RKKW kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka w składzie: aplikant adwokacki Aleksandra Ługowska, radca prawny Dagmara Błaszkiewiczaplikant radcowski Dominika Zalewska.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej