Sukces Klienta RKKW: prawomocny wyrok w sprawie o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i „kradzież” klienta

11 stycznia 2022

Wyrokiem z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XX GC 858/20) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skierowane przeciwko Klientowi RKKW.

 

Roszczenia obejmowały złożenie oświadczenia przepraszającego za „działania wyczerpujące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji” oraz naprawienie szkody w wysokości ok. 1 mln złotych  poniesionej na skutek utraty kontraktu  z jednym z klientów. Owa utrata kontraktu miała być skutkiem przekazania przez pozwanego poufnych informacji do podmiotu konkurencyjnego, jak też nakłaniania pracowników powódki do niewłaściwego wykonania umów. O sprawie pisaliśmy tutaj: https://rkkw.pl/sukces/nieuczciwa-konkurencja-roszczenia-wobec-klienta-rkkw-oddalone-w-calosci/.

 

Powódka odstąpiła od wniesienia środka odwoławczego. Wyrok stał się prawomocny.

 

Klienta w sporze reprezentowała radca prawny Aneta Pankowska Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej