Publikacje

23 marca 2022

Monitor Prawa Handlowego Nr 2/2022

  1. Aleksander Skirpan, Anna Urbaniak, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – „Planowana nowelizacja KSH – podział przez wyodrębnienie i operacje transgraniczne”;
  2. dr Radosław L. Kwaśnicki, Karol Maciej Szymański, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – „Istotna nowelizacja KSH”;
  3. Mateusz Zwoliński, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – „Upływ terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych”;
  4. Klara Matusiak, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”;
  5. Krzysztof Sobieski, Dominik Pyka, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – „Kolejny projekt ustawy chroniącej sygnalistów”;
  6. Piotr Letolc, Mateusz Zwoliński, Monitor Prawa Handlowego 2/2022 – Orzecznictwo „Przerejestrowanie przedwojennej spółki kapitałowej – ustalanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego; zakres kognicji sądu rejestrowego”.

Czytaj więcej:

Monitor Prawa Handlowego – 02.2022 – czytaj aktualności

Orzecznictwo – czytaj całość

Mogą Cię zainteresować: