Aleksander Skirpan

  • adwokat, specjalizuje się obsłudze podmiotów gospodarczych na każdym etapie prowadzonej działalności pod kątem prawa spółek, prawa gospodarczego i umów handlowych, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa funduszy inwestycyjnych
  • wspierał zagranicznych i polskich inwestorów w procesach transakcyjnych (M&A), tworzeniu ram prawnych dla wspólnych przedsięwzięć (VC/PE), zakładaniu nowych podmiotów oraz nabywaniu i sprzedaży już działających przedsiębiorstw przez osoby fizyczne, podmioty krajowe i zagraniczne
  • doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie identyfikacji i wdrażania korporacyjnych strategii racjonalizacji i reorganizacji struktur właścicielskich i grup kapitałowych, w szczególności obsługę przekształceń i połączeń oraz innych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych, zmian w strukturach własności aktywów, a także pomoc w zakresie rozliczania wzajemnych wierzytelności oraz długów w grupach kapitałowych
  • w swej praktyce prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych pod kątem zgodności regulacyjnej, koordynacji działalności struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych oraz ich uczestnictwa w transakcjach zbycia lub nabycia innych podmiotów
  • prowadził ponadto wieloterytorialne badania prawne typu due diligence zarówno na potrzeby potencjalnych zbywców jak i nabywców podmiotów prawnych, a następnie doradzał w opracowywaniu struktur nabycia lub zbycia oraz dokumentacji transakcyjnej
  • Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, następnie odbył aplikację adwokacką oraz złożył egzamin zawodowy uzyskując tytuł adwokata, posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał także w innych renomowanych i międzynarodowych kancelariach prawnych

Moje specjalizacje