Aleksander Skirpan

Poznajmy się.

  • specjalista i ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych na każdym etapie prowadzonej działalności pod kątem prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A), prawa gospodarczego i umów handlowych oraz prawa funduszy inwestycyjnych
  • wspiera zagranicznych i polskich inwestorów w procesach transakcyjnych (M&A), opracowywaniu struktur nabycia lub zbycia oraz towarzyszącej dokumentacji transakcyjnej, tworzeniu ram prawnych dla wspólnych przedsięwzięć (JV) oraz inwestycji kapitałowych (VC/PE), w tym w zakładaniu nowych podmiotów oraz nabywaniu i sprzedaży już działających przedsiębiorstw przez osoby fizyczne, podmioty krajowe i zagraniczne
  • prowadzi bieżące doradztwo w zakresie identyfikacji i wdrażania korporacyjnych strategii racjonalizacji i reorganizacji struktur właścicielskich oraz grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych przekształceń i połączeń oraz innych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych, zmian w strukturach własności aktywów, a także wzajemnych rozliczeń wierzytelności oraz długów w grupach kapitałowych
  • doradza przedsiębiorcom w tworzeniu, wprowadzeniu zmian oraz negocjacji warunków umów handlowych w obrocie gospodarczym i profesjonalnym, ze szczególnym naciskiem i uwzględnieniem konstruowania nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, postanowień oraz klauzul umownych
  • praktyka obejmuje także doradztwo prawne na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych pod kątem zgodności regulacyjnej, koordynacji działalności struktur kapitałowych z udziałem funduszy inwestycyjnych oraz ich uczestnictwa w transakcjach zbycia lub nabycia innych podmiotów
  • prowadzi wieloterytorialne badania prawne typu due diligence zarówno na potrzeby potencjalnych zbywców jak i nabywców podmiotów prawnych, a następnie doradza w opracowywaniu odpowiednich struktur i rozwiązań prawnych
  • silnie zaangażowany w tworzenie publikacji związanych z praktycznymi aspektami i problematycznymi kwestiami z dziedziny prawa gospodarczego, autor licznych artykułów i wpisów online w tym zakresie

powiązane artykuły.

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała Ele-DriveCo przy wyjściu wspólnika ze spółki

7 września 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy finansowaniu dłużnym przedsięwzięć budowlanych

8 marca 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy sprzedaży spółki produkcyjnej

22 lutego 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doprowadza do zawarcia ugody w wieloletnim sporze

21 czerwca 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała wspólnikowi spółki kończąc wieloletni konflikt

11 lipca 2022

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu umów finansowania

13 czerwca 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.