Dominik Pyka

– Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Dotychczasową praktykę zawodową zdobywał w warszawskich kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie korporacyjnej obsługi spółek prawa handlowego, sporów cywilnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę podmiotów gospodarczych.

– Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz przestępstw przeciwko mieniu.