Dominik Pyka

Poznajmy się.

  • absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dotychczasową praktykę zawodową zdobywał w warszawskich kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie korporacyjnej obsługi spółek prawa handlowego, sporów cywilnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę podmiotów gospodarczych
  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz przestępstw przeciwko mieniu

 

Recommended
for business.