Aktualności

18 Listopad 2016

RKKW w przeglądzie orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych

Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc, Oskar Kowalewski, Krzysztof Wróbel, Piotr Frelak, Damian Dworek, Dariusz Kulgawczuk, Jakub Kutyła, Mariusz Pniewski, Aneta Pankowska, Agnieszka Mikołajska, Aleksandra Zeuschner, Karol Szymański, Damian Staszewski, Marcin Jasiński, Piotr Mikosik, Ewelina Ocipińska, Katarzyna Bednarek, Filip Smakowski, Natalia Tracichleb, Michał Wiliński, Łukasz Sieczka, Magdalena Wawrzonek, dr Jarosław Szewczyk, Kornelia Łuczejko, Maria Anna Czaińska, Aleksandra Puszczało, Magdalena Niegierewicz

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt – już po raz szósty – zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2014–2015 – wraz z ich omówieniem.

Czytaj dalej
17 Listopad 2016

Kancelaria RKKW doradzała OPTeam w transakcji sprzedaży akcji PeP o wartości ponad 112 milionów złotych

Krzysztof Wróbel, Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk

Kancelaria RKKW doradzała spółce OPTeam w toku negocjacji warunków nabycia 50 procent akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), a następnie sprzedaży około 75 procent wszystkich akcji PeP na rzecz funduszu inwestycyjnego Innova AF II S.à r.l. (Innova).

Czytaj dalej
15 Listopad 2016

Kancelaria RKKW wygrywa w sporze o Radę Nadzorczą giełdowej spółki

Damian Dworek, Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Frelak

Klientem Kancelarii RKKW w opisywanej sprawie była znana spółka przemysłowa, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie podjęcia się sprawy przez Kancelarię RKKW sytuacja prawna spółki była trudna. Uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu Rady Nadzorczej zostały zaskarżone, a sąd udzielił zabezpieczenia powództwa, polegającego na wstrzymaniu ich wykonalności. Przez to spółka nie miała działającej Rady Nadzorczej. Oprócz tego osoba zaskarżająca uchwały kwestionowała skuteczność powołania prezesa zarządu spółki przez Radę Nadzorczą w nowym składzie. W wyniku tego sąd rejestrowy nie ujawnił w KRS zmian w składzie organów spółki.

Czytaj dalej
25 Październik 2016

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Departament Prawa Nowych Technologii

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Nowych Technologii.
Departament Prawa Nowych Technologii Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw informatycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów w zakresie korzystania z IT oraz nowych technologii.

Czytaj dalej
13 Październik 2016

RKKW na Wolves Summit, „Create, Network & Grow”, 25-26.10.2016 r.

Aneta Pankowska, Ewelina Ocipińska, Mariusz Pniewski, Marcin Jasiński

Wolves Summit to konferencja dla startupów, inwestorów, korporacji oraz przedsiębiorców z całego świata.
To już czwarta edycja wydarzenia skupionego na networkingu w kręgu startupów, inwestorów oraz managerów wyższego szczebla. Wolves Summit kreuje środowisko sprzyjające budowaniu pożądanej sieci kontaktów biznesowych.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Nieuczciwa konkurencja: Klient Kancelarii RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29.6.2016 r. (sygn. akt VI ACz 235/16) zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz oddalił w całości wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zapłatę kwoty 3.450.057,30 USD poprzez zajęcie do wysokości sumy zabezpieczenia wierzytelności Klientów Kancelarii RKKW z kont bankowych, prowadzonych przez wszystkie banki w Polsce.

Czytaj dalej
03 Październik 2016

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem (3.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez Personalities.
Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków – i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań.

Czytaj dalej