Aktualności

02 Październik 2015

W Parkiecie mówimy o szantażu korporacyjnym

Radosław L. Kwaśnicki

Występowanie w obrocie prawnym postanowień o udzieleniu zabezpieczenia akcjonariuszom powodowało powstanie po stronie Gremi Media określonej szkody. Pomagamy szacować wielkość poniesionych strat oraz analizujemy możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Gremi Media.

Czytaj dalej
01 Październik 2015

Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014) - przegląd wybranych orzeczeń

Piotr Letolc, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Łukasz Sieczka, Damian Dworek, Joanna Polakowska, Joanna Czekaj, Dariusz Kulgawczuk, Aneta Pankowska, Michał Wiliński, Damian Staszewski, Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, Agnieszka Nalazek, Agnieszka Mikołajska, Natalia Tracichleb, Magdalena Wawrzonek, Karol Szymański, Piotr Frelak, Marek P. Wędrychowski, Mariusz Pniewski

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt już po raz piąty zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2013–2014 – wraz z ich omówieniem.

Czytaj dalej
01 Październik 2015

Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Karol Szymański

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości.

Czytaj dalej
24 Wrzesień 2015

W Gazecie Wyborczej mówimy o obligacjach JSW

Radosław L. Kwaśnicki

Jeżeli podmiot, który jest obciążony wymagalnymi długami w stosunku do wierzycieli, nie spłaca ich w terminie, powinien w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
- W przypadku gdyby strony porozumiały się w tym terminie, zarząd nie musi tego robić. Gdyby jednak doszło do postępowania, także ogłaszając upadłość układową, spółka ma szansę porozumieć się z wierzycielami co do spłaty roszczeń. - zaznacza dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj dalej