Zwiększyliśmy kwotę uznanej wierzytelności Klienta o niemalże 100% w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy wysokiej stopie spłaty balonowej

26 lipca 2022

Reprezentowaliśmy Klienta – dużą spółkę z branży medycznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, funkcjonującego w tym samym segmencie rynku.

 

Działania Kancelarii RKKW obejmowały wsparcie prawne oraz reprezentację Klienta w ramach całego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – począwszy od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu (w tym zaskarżenia listy wierzycieli w związku z zaniżeniem kwoty należności), poprzez negocjacje propozycji układowych, po reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli.

 

Działania procesowe podjęte przez Kancelarię doprowadziły przede wszystkim do zwiększenia kwoty wierzytelności Klienta uznanej w postępowaniu o niemalże 100% w stosunku do pierwotnie stworzonej przez Zarządcę listy wierzytelności.

 

W dalszym etapie postępowania dzięki przeprowadzeniu umiejętnych negocjacji treści układu z dłużnikiem, Klient RKKW otrzymał spłatę niemalże połowy swojej wierzytelności (stanowiącej około 13% ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika), ze spłatą pozostałej części wierzytelności w 27 ratach.

 

W wielu przypadkach realna, biznesowa ocena zdolności płatniczych dłużnika oraz realnej stopy zwrotu w przypadku ogłoszenia upadłości – likwidacji jego majątku przez syndyka, w połączeniu z kosztem pieniądza w czasie, prowadzi do wniosku, iż głosowanie za zawarciem układu bywa rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia wierzyciela. Nie do przecenienia jest przy tym uzyskanie w warunkach układu odpowiednich zabezpieczeń jego realizacji.” – wskazał reprezentujący Klienta w postępowaniu mec. Łukasz Sieczka, kierujący Departamentem Upadłości i restrukturyzacji w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Zwiększyliśmy kwotę uznanej wierzytelności Klienta o niemalże 100% w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy wysokiej stopie spłaty balonowej

26 lipca 2022
Łukasz Sieczka

Reprezentowaliśmy Klienta – dużą spółkę z branży medycznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, funkcjonującego w tym samym segmencie rynku.

 

Działania Kancelarii RKKW obejmowały wsparcie prawne oraz reprezentację Klienta w ramach całego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – począwszy od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu (w tym zaskarżenia listy wierzycieli w związku z zaniżeniem kwoty należności), poprzez negocjacje propozycji układowych, po reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli.

 

Działania procesowe podjęte przez Kancelarię doprowadziły przede wszystkim do zwiększenia kwoty wierzytelności Klienta uznanej w postępowaniu o niemalże 100% w stosunku do pierwotnie stworzonej przez Zarządcę listy wierzytelności.

 

W dalszym etapie postępowania dzięki przeprowadzeniu umiejętnych negocjacji treści układu z dłużnikiem, Klient RKKW otrzymał spłatę niemalże połowy swojej wierzytelności (stanowiącej około 13% ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika), ze spłatą pozostałej części wierzytelności w 27 ratach.

 

W wielu przypadkach realna, biznesowa ocena zdolności płatniczych dłużnika oraz realnej stopy zwrotu w przypadku ogłoszenia upadłości – likwidacji jego majątku przez syndyka, w połączeniu z kosztem pieniądza w czasie, prowadzi do wniosku, iż głosowanie za zawarciem układu bywa rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia wierzyciela. Nie do przecenienia jest przy tym uzyskanie w warunkach układu odpowiednich zabezpieczeń jego realizacji.” – wskazał reprezentujący Klienta w postępowaniu mec. Łukasz Sieczka, kierujący Departamentem Upadłości i restrukturyzacji w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej