Sukces Klienta RKKW w sprawie nakazu rozbiórki samowolnie wykonanego obiektu budowlanego

1 marca 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazał Klientowi RKKW dokonanie rozbiórki samowolnie wykonanego obiektu budowlanego. Wydając nakaz rozbiórki, organ wskazał, że nie jest możliwe przeprowadzenie legalizacji samowoli budowlanej. Inwestor bowiem nie przedstawił dokumentów wskazujących na posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Na skutek wniesionej skargi, Sąd uchylił w całości decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez RKKW i wskazał, że nakaz rozbiórki był wydany przedwcześnie. Inwestor bowiem w toku postępowania przed sądem administracyjnym przedłożył dokumenty wskazujące na posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości. Co więcej, także w toku postępowania administracyjnego, Inwestor informował organy, że prowadzi starania w celu uzyskania stosownych dokumentów. Kluczowe jest, że nakaz rozbiórki może być wydany jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości doprowadzenia do stanu zgodności z prawem. W konsekwencji, informowanie organów nadzoru budowlanego o podjęciu niezbędnych działań zmierzających do uzyskania potrzebnych dokumentów, nie wskazuje na brak możliwości legalizacji wykonanego obiektu.

 

Klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie reprezentował r.pr. dr Adrian Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej