Sukces Kancelarii RKKW w sprawie dot. DRUTEX S.A.

3 listopada 2018

W ostatnich dniach prawnicy RKKW reprezentowali Pana Leszka Gierszewskiego, większościowego akcjonariusza i Prezesa Zarządu DRUTEX S.A., w postępowaniach zabezpieczających przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Rejonowym w Słupsku. Przedmiotem tych spraw było uregulowanie zasad wykonywania praw korporacyjnych z ponad 75% akcji DRUTEX S.A.

 

W dniu 05.03.2019 r. prawnicy RKKW uzyskali przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy, potwierdzenie, że jedyną osobą uprawnioną do wykonywania praw z większościowego pakietu akcji DRUTEX S.A. jest niezmiennie Pan Leszek Gierszewski. Mimo wniosku jego małżonki postanowienie to nie zostało ani wstrzymane, ani uchylone przez Sąd I instancji.

 

Treść powyższego orzeczenia miała także istotny wpływ na rozstrzygnięcia w sprawie wniosków o zabezpieczenie małżonki Pana Leszka Gierszewskiego składanych w Sądzie Rodzinnym w Słupsku. Ich przedmiotem była próba ustalenia, że prawa z akcji DRUTEX S.A. małżonkowie powinni jednak wykonywać wspólnie. Sąd w Słupsku podzielił jednak w swoich rozstrzygnięciach z dnia 25.03.2019 r., oddalających wnioski o zabezpieczenie, argumenty Pana Leszka Gierszewskiego, którego reprezentowali prawnicy RKKW.

 

Dzięki powyższym orzeczeniom podczas walnego zgromadzenia DRUTEX S.A. w dniu 26.03.2019 r. główny akcjonariusz spółki, tak jak dotychczas, wykonywał samodzielnie prawa z akcji. Walne zgromadzenie zdecydowało natomiast o zmianach w organach oraz statutu, które ustabilizowały sytuację korporacyjną w spółce. Kancelaria RKKW zapewniała obsługę prawną i przewodnictwo obradom zgromadzenia.

 

„Sąd rodzinny w sprawie dot. rozdzielności majątkowej nie powinien decydować o ładzie korporacyjnym Spółki, nie będącej stroną tego postępowania. Roszczenia zawarte we wniosku małżonki nie zostały więc uwzględnione, bowiem – w przeciwnym w razie – prowadziłyby one do naruszenia lub obejścia regulacji prawa handlowego, które normują sferę funkcjonowania spółki akcyjnej oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 05.03.2019 r. Dzięki zaangażowaniu prawników Kancelarii RKKW uprawnienia korporacyjne naszego Klienta – Pana Leszka Gierszewskiego – otrzymały we właściwym czasie stosowną ochronę w postaci sądowego zabezpieczenia, co okazało się korzystne nie tylko dla Klienta, ale i spółki” – komentuje mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW i szef jej Departamentu Postępowań Sądowych, który był jednym z pełnomocników Pana Leszka Gierszewskiego.

 

„W sytuacjach sporów jak w DRUTEX S.A. niezwykle ważne pozostaje skoordynowanie działań procesowych i korporacyjnych oraz podejmowanie ich we właściwym czasie. Prawnicy RKKW ze swoim wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w doradztwie w ramach sporów korporacyjnych wiedzą jak to robić, przez co zapewniają Klientom usługi na najwyższym poziomie, adekwatne do sytuacji”, dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, doradca oraz pełnomocnik Pana Leszka Gierszewskiego.

 

O zaangażowaniu RKKW w sprawę pisaliśmy także: Puls Biznesu „Prezes Druteksu rozdaje karty ”

 

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej