• specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności złożonych sporów korporacyjnych

  • posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych

  • arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz sądów polubownych ad hoc

  • mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych

  • wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym oraz na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie

  • spis publikacji

Specjalizacja w zakresie