Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023
dr Adrian Sypnicki

Klient RKKW, będący właścicielem modernistycznej willi, położonej na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, zamierzał podjąć działania inwestycyjne polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. Decyzja o pozwoleniu na budowę podlegała uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przypadku negatywnego uzgodnienia decyzji, inwestor nie mógł przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych.

Konserwator w listopadzie 2022 r. odmówił uzgodnienia pozwolenia na budowę, m.in. ze względu na negatywny wpływ planowanej inwestycji na dominujący na obszarze chronionym ład przestrzenny. Na postanowienie MWKZ, Klient wniósł zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w marcu 2023 r. uchylił postanowienie organu I instancji w całości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał m.in. na przeprowadzenie w przeszłości analogicznych inwestycji w stosunku do obiektów sąsiadujących z budynkiem Klienta.

Podczas ponownego rozpatrywania sprawy, pełnomocnik Klienta podniósł szereg argumentów, które zostały zaakceptowane przez MWKZ. Otworzyło to drogę do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy – Klient zobowiązany był dokonać jedynie drobnych zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym. Dzięki czemu, w lipcu 2023 r., MWKZ uzgodnił pozwolenie na budowę, wyrażając zgodę na znakomitą większość pierwotnie planowanych działań inwestorskich. Korzystne dla Klienta postanowienie, uzyskane dzięki działaniom RKKW, otworzyło Klientowi drogę do dalszych działań oraz finalnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach postępowania przed organami ochrony zabytków, Klienta reprezentował r.pr. dr Adrian Sypnicki – Senior Associate w kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, przy wsparciu Augustyna Żurawskiego – Asystenta Prawnego.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

Nowe RKKW

7 września 2023

Zobacz więcej