22 Kwiecień 2015

W Pulsie Biznesu piszemy o zarządzie mobilnym jak rada

"Zarząd mobilny jak rada", Puls Biznesu, 22.04.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

W Pulsie Biznesu dr Radosław L. Kwaśnicki pisze, iż w obecnym stanie prawnym wątpliwości budzi możliwość podejmowania uchwał przez zarządy spółek poza tzw. zasiadanymi posiedzeniami.

Najwyższy czas to zmienić. Z jednej strony Kodeks spółek handlowych (a za nim statuty i umowy spółek) wymaga, by pewne sprawy spółek były rozstrzygane w formie uchwały zarządu (i to niezależnie od tego, czy w danej materii wypowiedzieć musi się również rada lub zgromadzenie). Brak stosownej — w tym powziętej zgodnie z formalnymi regułami (o czym dalej) uchwały — oznaczać może wiele problemów (w tym sprowadzać na menedżerów ryzyko osobistej odpowiedzialności). Dlatego nierzadko pojawia się konieczność bieżącego rozstrzygania spraw spółki właśnie w tej formie. I, co ważne, przed dokonaniem czynności przez spółkę, a nie po nim.

Źródło: Dr Radosław L. Kwaśnicki, "Zarząd mobilny jak rada", Puls Biznesu z dnia 22.4.2015 r.

Powiązane tagi