Reklamy adwokatów już dozwolone

W dniu 26 maja 2023 r. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zmieniającą Kodeks Etyki Adwokackiej[1] (dalej: „KEA”) w ten sposób, że zniesione zostały wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów. Teraz adwokaci będą mogli korzystać z reklamy oferując swoje usługi prawne.

 

Reklama, którą posługiwać może się adwokat, musi być jednakże zgoda z zasadami KEA, tj. nie może uchybiać zasadom etyki lub godności zawodu. Może zawierać odniesienia do prowadzonych przez adwokata spraw, jego klientów lub zawierać ich opinie – pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody w formie co najmniej dokumentowej. W ramach reklamy adwokat może przedstawiać stawki wynagrodzeń, metody ich obliczania oraz informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Reklama musi być wyraźnie oznaczona jako pochodząca od adwokata i umożliwiająca jednoznacznie jego identyfikację. Adwokat jest odpowiedzialny za reklamę opublikowaną przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz. W przypadku niezgodności opublikowanej reklamy z zasadami KEA adwokat zobowiązany jest niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne działania celem usunięcia takiej niezgodności.

 

Omawiana uchwała NRA weszła w życie w dniu 26 maja 2023 r., a więc zmiany już obowiązują.

 

***

 

Autorami wpisu są adwokat Aleksander Skirpan, Senior Associate w Kancelarii RKKW, specjalista z zakresu prawa spółek oraz transakcji M&A oraz aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

 

[1] Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – uchwała nr 230/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej