02 Luty 2018

Sąd nie może miarkować kary umownej do symbolicznego poziomu

Miarkowanie wysokości kary umownej może być zbyt daleko idące, gdy ostatecznie ustalono ją na poziomie, która w istocie czyni ją iluzoryczną, a nadto pozbawia ją funkcji stymulacyjnej, represyjnej i kompensacyjnej – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.10.2017 r., sygn. akt V ACa 147/17, zwiększając wysokość obniżonej przez Sąd Okręgowy kary umownej z 2 000 zł na 5 000 zł[1].

Czytaj więcej: http://prawobiznesu.com/sad-moze-miarkowac-kary-umownej-symbolicznego-poziomu/