01 Lipiec 2018

Publikacje 6-7/2018

Dr R. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Aktualności, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

Dr J. Szewczyk, „Osoba blisko związana w rozumieniu MAR”, MOP 14/2018 czytaj więcej

P. Frelak, K. Oleszczuk, „Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

K. Wróbel, P. Letolc, „ Zasada quasi-sukcesji uniwersalnej przy przekształceniu przedsiębiorcy”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

K. Łuczejko, „ Uchwały nieistniejące są kategoria odmienną od uchwał sprzecznych z prawem”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej