26 Lipiec 2018

Projekt: znalezione 50 zł będzie można sobie zostawić

20.07.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych. Zgodnie z nowelą osoba która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 50 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) i która nie jest w stanie ustalić ich właściciela, nie będzie zobowiązana do niezwłocznego przekazania tych pieniędzy staroście. Przepisy obowiązujące aktualnie nakładają na znalazcę obowiązek przekazania odpowiedniemu staroście nawet monety o wartości jednego grosza. Co więcej starosta może odmówić przyjęcia przekazanej mu rzeczy, w tym pieniędzy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.