31 Sierpień 2018

Projekt: za sprzedaż podróbek odpowie wynajmujący powierzchnię handlową

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, który wprowadza m.in. nowe uprawnienie dla właścicieli marek, tj. możliwość domagania się odszkodowania od każdego, kto rozprowadza podróbki jego produktów, w tym także od podmiotów wynajmujących powierzchnię pod stoisko, na którym są one sprzedawane, czy ich pośredników. Będzie to możliwe dzięki znowelizowanemu art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Aktualnie handlarzy podróbek ściga jedynie Krajowa Administracja Skarbowa i to na podstawie przepisów karnych. Właściciele podrabianych marek mogą natomiast walczyć jedynie z podmiotami handlującymi podróbkami za pośrednictwem Internetu. Wprowadzone zmiany uwzględniają wytyczne wyroku TSUE z dnia 7.07.2016 r. w sprawie C-494/15 oraz Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 15.01.2019 r.