17 Maj 2018

Projekt: prosta spółka akcyjna

17.05.2018 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący prostej spółki akcyjnej. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jak wskazują autorzy projektu nowe prawo ma przede wszystkim ułatwić rozwój start-upów. Prosta spółka akcyjna ma łączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (proste i mniej kosztowne funkcjonowanie, założenie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Mają to umożliwić m.in. następujące założenia projektu: szybka rejestracja elektroniczna przy pomocy formularza (24 godziny), brak kapitału zakładowego (dodatkowo wymagana kwota na początek to 1 zł); brak barier wejścia (wkłady, także w postaci pracy lub usług, mają być wnoszone w czasie 3 lat od rejestracji spółki); brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków; uproszczona i tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji; brak skomplikowanych wymogów dot. organów spółki (wystarczy 1-osobowy zarząd, brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej); prosta likwidacja polegająca na przejęciu majątku i zobowiązań spółki. Nowelizacja to kolejny element projektu „100 zmian dla firm”, który ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom.