01 Kwiecień 2016

TSUE: równoległe paski tylko dla Adidasa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na mocy postanowienia z dnia 17.2.2016 r., wydanego w sprawie C-396/15 P Shoe Branding Europe BVBA przeciwko adidas AG stwierdził, że Adidas może skutecznie sprzeciwić się rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego równoległych pasków umieszczonych na bocznej stronie obuwia sportowego. W swoim orzeczeniu TSUE w pełni poparł stanowisko wyrażone w tej sprawie w pierwszej kolejności przez Sąd Unii Europejskiej, zgodnie z którym nieznaczne różnice, istniejące między znakami towarowymi Adidas i Shoe Branding Europe (czyli różnica długości pasków wynikająca z ich różnego pochylenia) nie mogą mieć wpływu na wrażenie co do całości, wynikające z występowania ukośnych pasków na bocznej stronie buta, a także, że różnice polegające na liczbie pasków i ich długości były niewystarczające dla zakwestionowania podobieństw istniejących między spornymi znakami towarowymi.