01 Listopad 2016

Nowelizacja prawa energetycznego – zmiany na rynku paliw

Od 2.9.2016 r. obowiązuje nowelizacja prawa energetycznego. Wśród najważniejszych zmian wymienić należy obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł przez firmy wytwarzające LPG oraz obracające LPG za granicą, a także obowiązek utrzymywania zapasów gazu przez wszystkie handlujące nim przedsiębiorstwa. Nowelizacja zakłada także m.in. utworzenie jednolitej bazy infrastruktury paliw ciekłych, gdyż na przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do kraju mają zostać nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze, a także wprowadza nowy rodzaj koncesji – na przeładunek paliw ciekłych. Nowe prawo ma przede wszystkim zwiększyć kontrolę nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych.