22 Wrzesień 2014

W Monitorze Prawa Handlowego piszemy o rezygnacji członka zarządu

"W sprawie adresata rezygnacji członka zarządu – aspekty praktyczne", Monitor Prawa Handlowego 1/2014

Radosław L. Kwaśnicki, Natalia Tracichleb

Utrata statusu (wygaśnięcie mandatu) członka zarządu spółki możliwa jest m.in. na skutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji (dalej jako: "rezygnacja"). Kontrowersje i spory – zarówno doktrynalne jak i wśród praktyków – budzi określenie adresata tego oświadczenia.

Jak zatem (tj. „na czyje ręce”) powinna zostać złożona rezygnacja by była ona skuteczna ergo by spowodowała wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki? Czy jest możliwe zaproponowanie rozwiązania uniwersalnego, dzięki któremu znaczenie zasygnalizowanych powyżej wątpliwości prawnych znacząco się zmniejszy, co z kolei spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prawnego?

Analiza ta jest zasadna m.in. w kontekście postanowienia Sądu Najwyższego z 11.07.2014 r. (sygn. III CZP 36/14), w którym Sąd Najwyższy, niestety, odmówił podjęcia uchwały mogącej rozstrzygnąć to zagadnienie prawne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "W sprawie adresata rezygnacji członka zarządu - aspekty praktyczne" opublikowanym w Monitorze Prawa Handlowego nr 1/2014. Autorami tekstu są dr Radosław L. Kwaśnicki oraz Natalia Tracichleb.

Źródło: dr Radosław L. Kwaśnicki, Natalia Tracichleb "W sprawie adresata rezygnacji członka zarządu – aspekty praktyczne", Monitor Prawa Handlowego 1/2014

Załączniki:

Powiązane tagi