18 Marzec 2015

W Pulsie Biznesu piszemy jak nie zostać spółką widmo

,,Jak nie zostać spółką widmo", Puls Biznesu, 18.03.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Obowiązująca od początku roku nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma być panaceum na nierzetelne spółki.

Na początek warto… zaktualizować ich adresy rejestrowe.

Sprawozdania trzeba składać pod rygorem „kary śmierci” dla spółki. Wiele zostało już napisane na temat nowych sankcji nałożonych (m.in.) na spółki z powodu nieskładania do rejestru sprawozdań finansowych (przez dwa lata z rzędu). Dlatego też wystarczy przypomnieć, iż nowy art. 25 a ust. 1 ustawy stanowi, iż: „sąd rejestrowy wszczyna z urzędu (a więc „sam z siebie” i nie ma innego wyjścia — musi to zrobić) postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy…” m.in. „mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.”. A w takim przypadku zatem sąd musi rozpocząć szybką (bo bez prowadzenia likwidacji) procedurę mogącą prowadzić do unicestwienia, ew. — jak dr Kwaśnicki wskazuje w dalszej części artykułu — wywłaszczenia spółki.

Jeśli (jednak) był majątek, przypada on skarbowi państwa...

Źródło: dr Radosław L. Kwaśnicki, "Jak nie zostać spółką widmo", Puls Biznesu z 18.3.2015 r.