23 Czerwiec 2015

W Pulsie Biznesu mówimy o tym, że relacje rodzinne mogą wpłynąć na sytuację w firmie

Sylwia Wedziuk, ,,Małżeńska kłótnia może zniszczyć firmę", Puls Biznesu, 22.06.2015 r.

Relacje rodzinne mogą skomplikować sytuację w firmie, gdy wspólnik jest w związku małżeńskim, w którym panuje wspólnota majątkowa i nagle się ze swoją drugą połówką pokłóci.

W jednej z firm, gdzie dwóch wspólników (X i Y) miało po 50 proc. udziałów, pojawił się konflikt interesów. Wspólnik X dowiedział się przypadkiem, że wspólnik Y jest pokłócony z żoną. Informacja okazała się dla niego niezwykle korzystna.

W efekcie cała sprawa zakończyła się ugodą w taki sposób, że pana Y w spółce już nie ma, pan X jest posiadaczem 60 proc. udziałów, natomiast żona pana Y — 40 proc. — mówi Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

Jego zdaniem, do tej pory sądy na kwestię praw małżonka, który nie był nabywcą akcji czy udziałów, patrzyły trochę inaczej i trudno było wyobrazić sobie podobne zakończenie sporu. Ale to się zaczyna zmieniać.

Pogląd, że małżonek, który nie działa w firmie i nie był nabywcą udziałów czy akcji jest ich współwłaścicielem, ale dla spółki pozostaje niewidoczny, nie jest bowiem jedyny.

W mojej opinii, którą podzielają ostatnio niektóre sądy i przedstawiciele doktryny prawniczej, można argumentować, że jeżeli statut czy umowa spółki nie zawiera wyraźnego wyłączenia w tym zakresie, akcjonariuszem albo wspólnikiem może stać się również małżonek, który nie brał udziału w czynności prawnej nabycia akcji czy udziałów, o ile złoży stosowny wniosek do zarządu. W takim przypadku małżonkowie powinni wyznaczyć wspólnego przedstawiciela do wykonywania uprawnień z posiadanych akcji albo udziałów. Jeżeli się nie porozumieją w tej materii, wtedy nie będą oni mogli realizować żadnych praw wynikających z posiadania akcji czy udziałów, takich jak np. prawo głosu – twierdzi Radosław L. Kwaśnicki.

Źródło: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. S. Wedziuk, Małżeńska kłótnia może zniszczyć firmę, Puls Biznesu z dnia 22.6.2015 r.