01 Listopad 2014

Relacje inwestorskie a ryzyko ujawnienia informacji poufnych

‘’Relacje inwestorskie a ryzyko ujawnienia informacji poufnych”, Miesięcznik Kapitałowy, wrzesień/październik 2014 r.

Damian Staszewski

Artykuł dotyczy wątpliwości związanych z możliwością udostępniania informacji poufnych osobom lub podmiotom specjalizującymi się w relacjach inwestorskich w ramach świadczonych przez nie usług. Korzystanie z pomocy doradców we wskazanym zakresie jest bowiem dla emitentów giełdowych istotne ze względu na konieczność odpowiedniego przedstawienia informacji rynkowi oraz opinii publicznej.

Celem współpracy emitentów z doradcami do spraw relacji inwestorskich jest zamaskowanie negatywnych aspektów ujawnianych informacji, ale przede wszystkim upowszechnianie i eksponowanie tych pozytywnych. Wskazana polityka sprzyja budowaniu pozytywnej relacji między spółką a inwestorem. Z punktu widzenia inwestorów, prezentowane zachowanie wzmacnia jej rzetelność.

Autor zwraca jednak uwagę na to, że przekazanie informacji poufnej przed jej upublicznieniem, może zostać uznane za bezprawne ujawnienie informacji poufnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Wskazana ustawa w sposób enumeratywny wymienia bowiem podmioty, którym informacja poufna może zostać przekazana. Obecnie doradcy do spraw relacji inwestorskich nie są uprawnieni do uzyskiwania informacji poufnych przed ich upublicznieniem. Co nie zmienia faktu, że wskazane zjawisko jest spotykane w praktyce.

Więcej na ten temat w artykule Damiana Staszewskiego zamieszczonym we wrześniowo/październikowym wydaniu „Miesięcznika Kapitałowego”, pt. ‘’Relacje inwestorskie a ryzyko ujawnienia informacji poufnych”.

Załączniki:

Powiązane tagi