09 Marzec 2015

W MPH piszemy o podmiocie decydującym o dopuszczeniu udziałowca do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu przez niego prawa głosu

"Podmiot decydujący o dopuszczeniu udziałowca do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu przez niego prawa głosu", Monitor Prawa Handlowego nr 3/2015

Krzysztof Brysiewicz, Dariusz Kulgawczuk

Zagadnienie ustalenia podmiotu uprawnionego do dopuszczania do udziału w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu pozostaje od dłuższego czasu jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących prawa spółek.

Źródło: "Podmiot decydujący o dopuszczeniu udziałowca do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu przez niego prawa głosu", Krzysztof Brysiewicz, Dariusz Kulgawczuk, Monitor Prawa Handlowego nr 3/2015.

Powiązane tagi