10 Grudzień 2014

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu

"Jak skutecznie zrezygnować", Puls Biznesu, 10.12.2014 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki odpowiada na łamach Pulsu Biznesu na pytanie jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu.

Jednym ze sposobów rezygnacji z funkcji członka zarządu jest złożenie stosownego oświadczenia woli. To, jak je skutecznie złożyć budzi jednak w doktrynie wiele wątpliwości. Należy zauważyć, że nieskuteczność złożonego oświadczenia woli o rezygnacji pociąga za sobą wiele konsekwencji dla osoby, która nie ma świadomości, że wciąż ciążą na niej obowiązki członka zarządu.

Dr Radosław L. Kwaśnicki wskazuje jednak, że rozwiązaniem wskazanego problemu jest złożenie oświadczenia o rezygnacji na biurze podawczym spółki bez dokładnego wskazania danych adresata, czy pełnionej przez niego w spółce funkcji.

Więcej na ten temat w artykule dr. Radosława L. Kwaśnickiego zamieszczonym w grudniowym wydaniu „Pulsu Biznesu”, pt. "Jak skutecznie zrezygnować’".

Załączniki:

Powiązane tagi