01 Grudzień 2015

SN: Wspólnik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej

Na mocy Wyroku z dnia 20.8.2015 r. (sygn. akt: II CSK 505/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że zachowanie wspólnika spółki jawnej polegające na założeniu własnej działalności gospodarczej w tej samej branży, a także wypowiadanie w imieniu spółki umowy jej pracownikom z jednoczesną propozycją zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie stanowi działalność konkurencyjną, o której mowa art. 56 § 1 i § 2 KSH. Z ww. Wyroku wynika, że wspólnik nie może wykonywać żadnej działalności konkurencyjnej, a jeśli naruszy tę zasadę, musi zwrócić korzyści, jakie dzięki temu uzyskał. Co prawda orzeczenie Sądu Najwyższego odnosi się wprost do spółki jawnej, jednakże – przy uwzględnieniu stosownych różnic – może mieć ono zastosowanie do wszystkich rodzajów spółek.