01 Luty 2016

Procedura karna: wydłużenie okresów przedawnienia

12.1.2016 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15.1.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny, która – w aspekcie okresu przedawnienia przestępstw publicznoskargowych w przypadku wszczęcia postępowania – zasadniczo przywraca stan sprzed noweli procedury karnej z lipca 2015 r. Aktualnie, podstawowe terminy przedawnienia, w zależności od popełnionego przestępstwa, wynoszą od 5 do 30 lat. Dodatkowo do okresu tego doliczane jest jeszcze 5 lat, jeżeli w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (tj. ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty). Nowa regulacja wydłuża ten dodatkowy okres do lat 10 przy przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego. Do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego nadal doliczane będzie 5 lat. Zmiany mają mieć zastosowanie także do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Nowe prawo ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia.