18 Styczeń 2016

Prezesów niektórych spółek Minister powoła bez konkursu

Jak zapowiedział na początku stycznia Minister Skarbu Państwa, w niektórych spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których dominującym właścicielem jest Skarb Państwa, sam będzie wskazywał członków zarządów i rad nadzorczych lub wpływał na ich wybór, odstępując tym samym od procedur konkursowych. Jak wskazał Minister, mowa jest przede wszystkim o spółkach mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego, finansowego i wielu innych obszarów. Swoją decyzję Minister wyjaśnia chęcią przejęcia na siebie odpowiedzialności za wybór właściwych osób na tak odpowiedzialne stanowiska.