01 Kwiecień 2016

Nowelizacja: składanie pism procesowych przez internet, czyli informatyzacja procesu cywilnego

We wrześniu br. obowiązywać zacznie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311). Nowelizacja umożliwi składanie pism procesowych w procesie cywilnym przez internet (dotychczas było to możliwe jedynie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego), a także prowadzenie postępowania dowodowego za pomocą środków komunikacji na odległość. Wybór sposobu, w jaki strona wnosić będzie pisma procesowe do sądu, będzie dokonywany w każdej sprawie oddzielnie. Dokonany wybór będzie można jednak zmienić w trakcie trwania sprawy. Co więcej załączniki wnoszone wraz z pismem procesowym będą musiały być poświadczone elektronicznie, a sąd będzie mógł doręczać orzeczenia w formie dokumentu elektronicznego. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją wymienić należy również możliwość prowadzenia posiedzenia sądowego w kilku sądach jednocześnie (jego uczestnicy będą się ze sobą kontaktować w drodze teletransmisji). Reforma ma na celu przede wszystkim przyspieszenie postępowania cywilnego i zmniejszenie jego kosztów.