Natalia Ruszkowska

  • z Kancelarią RKKW – KWAŚNICKI,WRÓBEL & Partnerzy związana od 2018 r.
  • od września 2023 r. adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude)
  • uczestniczka studiów podyplomowych na kierunku analityk compliance i AML
  • zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa karnego gospodarczego (white collar crime), prawa karnego skarbowego i prawa handlowego
  • jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje obronę podejrzanych, oskarżonych oraz reprezentację interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych na etapie postępowań przygotowawczych i sądowych
  • w swojej praktyce reprezentowała klientów, w sprawach karnych, w przedmiocie m.in.: (i) nierzetelnych sprawozdań finansowych; (ii) nierzetelnych (pustych, fikcyjnych) faktur VAT; (iii) naruszeń przepisów ustawy obligacjach skutkujących odpowiedzialnością karną; (iv) naruszeń przepisów o obrocie instrumentami finansowymi skutkujących odpowiedzialnością karną; (v) naruszeń przepisów ustawy  o ofercie publicznej skutkujących odpowiedzialnością karną; (vi) niszczenia, ukrywania dokumentacji korporacyjnej podmiotów gospodarczych; (vii) wyłudzeń kredytów, dotacji, zamówień publicznych;
  • autorka i współautorka publikacji w zakresie prawa karnego i prawa gospodarczego
  • posługuje się językiem angielskim

Języki

Polski
Angielski