Natalia Ruszkowska

  • od stycznia 2020 r. aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude)
  • dotychczasową praktykę zawodową zdobywała w warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych
  • zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa handlowego, sporów sądowych i korporacyjnych, a także prawa karnego gospodarczego
  • posługuje się językiem angielskim

Języki

Polski
Angielski