Karolina Kobojek

  • Specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Doradza w zakresie realizacji programów motywacyjnych menedżerskich i pracowniczych.
  • Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów.
  • Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.
  • Zajmuje się przygotowywaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, w tym transakcji sprzedaży udziałów i akcji, jak też cesji wierzytelności. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych i memorandów w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.
  • Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych.

Kwalifikacje

  • Aplikant adwokacki
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2014 r. – 2017 r.

Członkostwo

  • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski