Karolina Kobojek

 • specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Doradza w zakresie realizacji programów motywacyjnych menedżerskich i pracowniczych
 • posiada doświadczenie w zakresie zagadnień prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów
 • specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych
 • zajmuje się przygotowywaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, w tym transakcji sprzedaży udziałów i akcji, jak też cesji wierzytelności. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych i memorandów w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych
 • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • prelegent podczas wielu szkoleń poświęconych problematyce prawa spółek

Kwalifikacje

 • Adwokat, 2022 r.
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Certyfikat nr 11/2022 przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2014 r. – 2017 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski