Karolina Kobojek

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Doradza w zakresie realizacji programów motywacyjnych menedżerskich i pracowniczych
  • posiada doświadczenie w zakresie zagadnień prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów
  • specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych
  • zajmuje się przygotowywaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, w tym transakcji sprzedaży udziałów i akcji, jak też cesji wierzytelności. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych i memorandów w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych
  • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
  • prelegent podczas wielu szkoleń poświęconych problematyce prawa spółek

powiązane artykuły.

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Szkolenie C.H. BECK "Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych - nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2022" 08.11.2022 r.

3 listopada 2022

Zobacz więcej

Szkolenie C.H. BECK "Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych - nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2022" 07.09.2022 r. (on-line)

27 lipca 2022

Zobacz więcej

Szkolenie C.H. BECK „Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2022” 14.07.2022 r. (on-line)

6 lipca 2022

Zobacz więcej

RKKW doradzała przy programie motywacyjnym VIGO System S.A.

23 listopada 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW, mimo sporu, pomogła w sprawnym wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym

5 lipca 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.