Aleksandra Rudzińska

Poznajmy się.

  • swoją aktywność zawodową skupia wokół prawa procesowego, prawa prasowego oraz prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony dóbr osobistych w mediach tradycyjnych i społecznościowych, prawa Internetu i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • w toku studiów angażowała się w działalność organizacji studenckich m.in. pełniła funkcję wiceprezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lex Medica” oraz była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w ramach której udzielała wsparcia prawnego pro bono; prelegentka Studencko-Doktoranckich Ogólnopolskich Konferencji Naukowych o tematyce ubezpieczeniowej i prawno-medycznej
  • ponadto posiada 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich dotyczących stosowania klauzul abuzywnych, a także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych i osobowych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych

powiązane artykuły.

Klient RKKW wygrywa w sporze sądowym na tle umowy dotyczącej outsourcingu usług księgowych, rachunkowych i podatkowych

4 lutego 2022

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW: Powództwo o opłaty licencyjne za korzystanie ze wzoru przemysłowego w całości oddalone

7 lipca 2022

Zobacz więcej

Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

31 maja 2022

Zobacz więcej

Klienci RKKW prawomocnie wygrywają spór o 24,2 mln zł

11 kwietnia 2022

Zobacz więcej

Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

23 lutego 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.