Aleksandra Rudzińska

  • Stypendystka nagrody Rektora UMK dla najlepszych studentów oraz stypendium edukacyjnego Programu „Agrafka Agory”, partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
  • W toku studiów angażowała się w działalność organizacji studenckich, m.in. pełniła funkcję wiceprezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lex Medica” oraz była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w ramach której udzielała wsparcia prawnego pro bono;
  • Prelegentka Ogólnopolskich Konferencji Naukowych o tematyce ubezpieczeniowej i prawno-medycznej.
  • Dotychczasową praktykę zawodową zdobywała w warszawskich kancelariach specjalizujących się w sporach konsumenckich dotyczących stosowania klauzul abuzywnych, a także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych i osobowych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych.
  • Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa cywilnego i medycznego, ochrony konsumentów, a także sporów dotyczących tzw. „kredytów frankowych”.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 r.

Języki

Polski
Angielski