Aleksandra Rudzińska

  • swoją aktywność zawodową skupia wokół prawa procesowego, prawa prasowego oraz prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony dóbr osobistych w mediach tradycyjnych i społecznościowych, prawa Internetu i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • w toku studiów angażowała się w działalność organizacji studenckich m.in. pełniła funkcję wiceprezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lex Medica” oraz była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w ramach której udzielała wsparcia prawnego pro bono; prelegentka Studencko-Doktoranckich Ogólnopolskich Konferencji Naukowych o tematyce ubezpieczeniowej i prawno-medycznej
  • ponadto posiada 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich dotyczących stosowania klauzul abuzywnych, a także w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych i osobowych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • uczestniczka XIII edycji Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 2021/2022 r.

Języki

Polski
Angielski