Aktualności

/ Sukcesy

23 lutego 2022

Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria RKKW reprezentuje Klientkę w sporze z jednym z największych wydawców o naruszenie jej prywatności oraz dobrego imienia w ogólnokrajowej gazecie oraz na portalu internetowym. Do naruszenia dóbr osobistych Klientki doszło w artykule, w którym została opisana z imienia i nazwiska, podano szereg informacji z jej życia osobistego oraz rodzinnego, a nadto przedstawiono ją w niekorzystnym świetle. Motywem publikacji było medialne zainteresowanie partnerem Klientki – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.

 

Prawnicy RKKW wskazywali w pierwszej kolejności na konieczność trwałego usunięcia spornej publikacji z portalu. Pozostawienie kwestionowanego materiału w przestrzeni publicznej utrzymywałoby bowiem stan, w którym nadal rozpowszechniane byłyby materiały naruszające prywatność Klientki. Odnosząc się do pojawiających w ostatnim orzecznictwie poglądów o braku podstaw do usuwania jakichkolwiek publikacji z sieci Internet, oraz uznawanie za wystarczające jedynie opatrywanie ich wzmianką o naruszeniu dóbr osobistych, prawnicy RKKW wskazywali, że taka ochrona byłaby nieadekwatna w tej sprawie. Ponadto za pozostawieniem w sieci spornej publikacji nie przemawia żaden interes społeczny.  Nieadekwatność. Żądanie pozwu obejmowało także zakaz rozpowszechniania publikacji w przyszłości, przeprosiny oraz zapłatę zadośćuczynienia.

 

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał  Pozwanej trwałe usunięcie spornego artykułu wraz z wszelkimi do niego odniesieniami oraz zakazał Pozwanej rozpowszechniania tego artykułu w tytułach prasowych i serwisach internetowych, których Pozwana jest wydawcą. Nadto Sąd nakazał złożenie oświadczenia przepraszającego oraz zapłatę zadośćuczynienia.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawę prowadzi radca prawny Aneta Pankowska przy wsparciu adwokata Aleksandry Staniaszek oraz prawniczek Aleksandry Rudzińskiej i Kingi Sasimowskiej.

Mogą Cię zainteresować: